Välkommen till Hindås Montessoriförskola!

Hindås Montessorikooperativ bildades 1991 och är ett föräldrakooperativ som drivs av medlemmarna i kooperativet. Våran engagerade rektor och personal har gedigna kunskaper i montessoripedagogiken och läroplanen och arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, sedda och utvecklas varje dag de är på förskolan.
"Världen börjar med barnen" - Maria Montessori


Hindås Montessori är en liten förskola med tre avdelningar Tornet, Trappan och Pärlan. På Tornet som är vår yngrebarnavdelning, har vi barn i åldrarna 1-3 år, på Trappan är barnen i åldrarna 2-4 år och på Pärlan, som är vår äldrebarnavdelning är barnen i åldrarna 3-6 år.

Montessoripedagogiken genomsyras av barnets inneboende vilja till lärande. Pedagogerna stöttar barnet i dess utveckling genom observationer och en väl förberedd miljö.

Kooperativet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i verksamheten. Som medlem i kooperativet ingår vissa arbetsområden, men ger också väldigt mycket tillbaka i fråga om gemenskap och en möjlighet att vara med och styra en mycket kvalitativ utbildning för ditt/dina barn.